Odpravljanje stresa v organizaciji

Današnja družba je predvsem družba sprememb, ki jih je moč čutiti na vseh področjih življenja, tudi na delovnem mestu.
Stres ne prizadene samo posameznika, zaposlenega v podjetju, ampak tudi organizacijo.
Podatki o tem, koliko stroškov in nevšečnosti za delodajalce in delavce pomeni stres na delovnem mestu, so šokantni.
Delodajalci bi se morali zavedati, da je zmanjševanje stresa na delovnem mestu eden od pogojev uspešnosti njihovih podjetij. Pri tem bi se morali zavedati, da je stres na delovnem mestu mogoče preprečiti, ukrepi za njegovo zmanjševanje pa so lahko stroškovno zelo učinkoviti.

KAKO SE ODRAŽA ORGANIZACIJSKI STRES?
Stres na delovnem mestu je zelo razširjen in narašča iz več razlogov. Mnogi menijo, da si posamezniki in organizacije delijo odgovornost za preprečevanje in zmanjševanje stresa na delovnih mestih, številne organizacije še vedno menijo, da odgovornost za obvladovanje stresa nosijo zaposleni sami.

KATERI STRESORJI POVZROČAJO STRES NA DELOVNEM MESTU?
Delovni pogoji
Povečanje dela in norm z istim številom zaposlenih
Časovni pritiski
Spopadanje s hitrimi spremembami dela
Sprememba delovnega časa
Slaba obveščenost…

POSLEDICE DOLGOTRAJNEGA STRESA Z VIDIKA ORGANIZACIJE.
Dolgotrajne odsotnosti z dela (bolniški staleži)
Fluktuacij kadrov
Slabimi medsebojni odnosi
Izguba ugleda, kakovost storitve
Padec produktivnosti, kreativnosti in konkurenčnosti
Upad prometa

POSLEDICE STRESA PRI POSAMEZNIKU SE LAHKO KAŽEJO NA VEČ RAZLIČNIH NAČINOV.
TELESNI ZNAKI: pogosto obolevanje, fizična izčrpanost, slabo razpoloženje
VEDENJSKI ZNAKI: zapiranje vase, zavračanje dela, težave pri sprejemanju odgovornosti
ČUSTVENI ZNAKI: nezadovoljstvo, žalost, občutek nekoristnosti, razdražljivost, nezaupanje, duševna utrujenost
Stres pa se odraža tudi na družabnem področju zaposlenih (krhanje družinskih in prijateljskih vezi)

ODPRAVLJANJE STRESA V ORGANIZACIJI
1. UKREP
Za določitev dolgoročnih sprememb mora organizacija delovati resno in odgovorno. Določiti mora primerne osebe ali eno osebo, ki bo na podlagi lastne volje, želje, sposobnosti ali presoje ostalih zaposlenih sposobna opravljati določeno funkcijo.
Zaželjeno je, da podjetja velikokrat znotraj organizacije ponudijo možnost svojim zaposlenim in najde primerno osebo znotraj organizacije. V kolikor podjetje nima primernega kandidata si lahko najame zunanjega izvajalca na določenem področju.
FUNKCIJA TE OSEBE:
zaupanja vredna oseba
odgovorna oseba
ima sposobnost pravičnega presojanja
ima sposobnost reševanja problemov
stalna podpora sodelavcem (možnost pogovora)
je pripravljena na učenje

2. UKREP
Vodilni v podjetju morajo nato biti pripravljeni tej osebi nuditi vso podporo in določene ugodnosti:
Podpora in motivacija
Odgovornost pri sprejemanju odločitev
Stalna vlaganja v izobraževanja
Možnost lastnega odločanja, presojanja

Naloga osebe pa je, da vso to znanje v celoti in z svojim vzgledom prenaša na svoje sodelavce, zaposlene.

3. UKREP
Priporočljivo je, da vodilni v podjetju vsaj 1x ali 2x letno organizirajo sestanek z izbrano osebo. Biti morajo usmerjeni v merjenje napredka in na podlagi raznih ukrepov analizirati napredek. Samo z ciljno usmerjenim načrtom je mogoče učinkovito delovanje na določenih področjih ter posledično zmanjševanju stroškov na minimalno raven.

Pridružite se pogovoru