Skrb za duševno zdravje na delovnem mestu

Posameznik običajno na delovnem mestu preživi velik del svojega življenja, zato le-to pomembno vpliva na njegovo zdravje in počutje.

Kot izvajateljica izobraževanj na tem področju se zavedam tega, zato se tudi sama vedno znova učim na raznih področjih ter iščem nove in boljše načine, pristope, ki pripomorejo k boljšemu zdravju posameznika kot tudi dejavniku zadovoljstva na delovnem mestu.

NEKAJ RAZLOGOV ZA VLAGANJE IN PROMOCIJO DUŠEVNEGA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU.

‼️Težave in bolezni v duševnem zdravju so v porastu
‼️Težave v duševnem zdravju so vedno pogostejši vzrok za bolniške odsotnosti
‼️Stroški, povezani z odsotnostjo z dela zaradi duševne bolezni, so višji kot zaradi katerekoli druge bolezni
‼️Odsotnosti z dela zaradi duševnih bolezni so pogosto daljše kot odsotnosti zaradi drugih bolezni
‼️Spremembe v načinu dela povzročajo pri ljudeh več stresa in z njim povezanih težav v duševnem zdravju

✅Delovno mesto je primerno okolje za promocijo duševnega zdravja
✅Dobro organizirano in kvalitetno delo pozitivno vpliva na duševno zdravje in počutje
✅Ukrepi za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih so stroškovno učinkoviti
✅Podjetje, ki skrbi za duševno zdravje zaposlenih je DRUŽBENO ODGOVORNO.

 

Pridružite se pogovoru